سهامداران برج لبخند
احمد پژمانيان

مدیرعامل شرکت شیراز دینا (تولید کننده نوشابه)

سهامداران برج لبخند
محمد ابراهيم مصباحيان

عضو هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمان پژوهش

مدیرعامل شرکت صنعتی پودر سنگسر، تولید انواع پودرهای میکرونیزه صنعتی

سهامداران برج لبخند
محمد بيات پور

صاحب امتیاز رستوران های زنجیره ای راشن

سهامداران برج لبخند
بهمن رایان

مدیریت پروژه های مترو شرکت مهندسین مشاور پژوهش

طرح، اجرا و محاسبات ساختمان های بلند مرتبه

سهامداران برج لبخند
محمد مسعود ايرانيها

مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان پژوهش

مدیر  اجرایی مهندسین مشاور پژوهش

مجری مجتمع های مسکونی و تجاری در تهران، جزیره قشم

سهامداران برج لبخند
محمد لنكرانی

مدیر ساخت شرکت توسعه ساختمان پژوهش

مدیرعامل شرکت ساختمانی پل سد پاسارگاد

سهامداران برج لبخند
فرهنگ قاجاريه بنی اعمام

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمان پژوهش

مدیرعامل مهندسین مشاور پژوهش

سهامداران برج لبخند
غلامرضا منيری تكمه داش

رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور پژوهش

سهامداران برج لبخند
محمد حسين ساكت

مدیر تجهیزات ویژه مهندسین مشاور پژوهش

سهامداران برج لبخند
فرشاد نجفی

مدیرعامل شرکت معراج، وارد کننده و توزیع کننده انواع مواد اولیه پلاستیک